ข้อตกลงและเงื่อนไข

ข้อตกลงและเงื่อนไขการชำระเงิน

ท่านตกลงที่จะปฏิบัติตามแนวปฏิบัติ คำสั่ง ระเบียบการดำเนินงาน นโยบายและคำแนะนำทั้งหลายเกี่ยวกับการสั่งซื้อสินค้าผ่านแพลตฟอร์ม รวมถึงการแก้ไขเพิ่มเติมใดๆในสิ่งที่กล่าวมาข้างต้นซึ่งออกใช้บังคับโดยทางเรา และถือว่าท่านได้รับทราบและยอมรับข้อผูกพันตามการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวเมื่อมีการเผยแพร่บนแพลตฟอร์มแล้ว โดยข้อตกลงและเงื่อนไขการชำระเงินนี้จะมีผลบังคับใช้ต่อคำสั่งซื้อสินค้าและการชำระเงินที่กระทำโดยท่านและผู้ขายเท่านั้น

  1. ท่านตกลงที่จะชำระค่าสินค้าด้วยบัตรเครดิตหรือบัตรเดบิตที่สามารถใช้ชำระหนี้ตามกฎหมายได้
  2. ท่านยินยอมที่จะไม่ยกเลิกการชำระเงินในภายหลังเว้นเสียแต่ว่า การสั่งซื้อสินค้าระหว่างท่านและผู้ขายไม่เป็นไปตามข้อตกลง ไม่ได้รับการส่งมอบสินค้า หรือสินค้าที่ท่านได้รับมีลักษณะแตกต่างจากรายละเอียดทีท่านได้รับจากผู้ขายอย่างมีนัยยะสำคัญตามแต่วิจารณญาณของผู้ขาย
  3. ท่านรับทราบถึงระเบียบการขอคืนเงินที่ชำระสำเร็จจะกระทำได้ต่อเมื่อผู้ขายยินยอมและเป็นผู้แจ้งความประสงค์ที่จะทำการคืนเงินเท่านั้น
  4. ท่านรับทราบถึงการคืนเงินทั้งหลายให้ทำผ่านกลไลการชำระเงินเดิมและให้แก่บุคคลที่ทำการชำระเงินนั้น
  5. ท่านรับทราบถึงการไม่รับประกันเงินคืนจะเข้าสู่บัญชีของท่านอย่างตรงต่อเวลา การดำเนินการชำอาจจะใช้เวลาและขึ้นกับแต่ละธนาคาร และ/หรือผู้ให้บริการการชำระเงินที่ดำเนินการคืนเงินนั้น

นโยบายการเปลี่ยนคืนสินค้า

นโยบายการเปลี่ยนหรือคืนสินค้า เป็นสิ่งที่คุณควรแจ้งให้ลูกค้าทราบทั้งก่อนและหลังการสั่งซื้อ ซึ่งส่วนใหญ่จะมีหัวข้อดังนี้

  1. ระยะเวลาที่ลูกค้าสามารถแจ้งการเปลี่ยน/คืนสินค้าได้ ต้องภายใน 7 วันนับจากได้รับสินค้าเท่านั้น หากแจ้งสินค้าเกิน 7 วัน ผู้ขายขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบทุกกรณี
  2. ข้อกำหนดระหว่างการเปลี่ยนสินค้า หากสินค้าชนิดเดียวกันไม่มี หรือ ต้องการเปลี่ยนเป็นสินค้าอื่นๆ ผู้ขายจะดำเนินการยกเลิกคำสั่งซื้อเดิม เพื่อแก้ไขเป็นคำสั่งซื้อใหม่ และหากเปลี่ยนสินค้าอื่นๆ ที่มีมูลค่ามากกว่าเงินที่ชำระเข้ามาก่อนแล้ว ผู้ซื้อต้องชำระเงินส่วนต่างเพิ่มตามมูลค่าที่ขาด แต่หากผู้ซื้อได้รับสินค้าเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ต้องการเปลี่ยนสินค้า ผู้ขายขอสงวนสิทธิ์ไม่เปลี่ยนสินค้าให้กับผู้ซื้อ
  3. เงื่อนไขการเปลี่ยนสินค้า สินค้าจะต้องมีสภาพที่ไม่สมบูรณ์ เช่น ชำรุดเสียหาย แตกหัก รั่วซึมหรือฉีกขาด ให้ผู้ซื้อถ่ายรูป หรือ VDO แจ้งมาที่ช่องทาง Chat Massenger ผู้ขาย จะดำเนินการตรวจสอบรูปภาพ หรือ VDO เพื่อดำเนินการเปลี่ยนและจัดส่งสินค้าชดเชยต่อไป ระยะเวลาดำเนินการพร้อมจัดส่ง 2-3 วัน ทำการ
  4. กรณีมีการเปลียนสินค้า เนื่องจากสินค้ามีสภาพที่ไม่สมบูรณ์ ตามเงื่อนไขข้อที่ 3 ผู้ซื้อจะเป็นผู้รับผิดชอบ ค่าจัดส่ง และค่าเสียหายของสินค้า
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้